Hur fungerar Stamspolning?

Stamspolning är en metod för att rensa ut stopp eller blockeringar i avloppssystemet. Metoden innebär att man använder en högtrycksspolningsmaskin som skapar en stark vattenstråle för att spola bort och lösa upp blockeringar som kan ha fastnat i avloppsröret.

Här är några steg som ingår i stamspolningsprocessen:

  1. Förberedelser: Innan stamspolning kan utföras, måste vattenförsörjningen stängas av och avloppsröret tömmas. En inspektion av röret kan också utföras för att bestämma var blockeringen är lokaliserad och hur allvarlig den är.
  2. Förspolning: Först utförs en förspolning där en lättare vattenstråle skickas genom röret för att lösa upp lösare material och göra det lättare för spolmaskinen att arbeta. Detta är också ett steg där en inspektion kan göras för att bestämma om det finns några föremål som inte ska spolas ut, såsom stora föremål eller fettproppar.
  3. Högtrycksspolning: En högtrycksspolningsmaskin används för att skapa en stark vattenstråle som pressar och spolar bort blockeringar och avlagringar. Vattenstrålen kan vara stark nog för att lösa upp och spola bort tunga blockeringar, inklusive fettproppar, hår, sopor och andra föremål.
  4. Efterkontroll: Efter att spolningen är klar kan röret inspekteras igen för att säkerställa att blockeringen har lösts upp och bortspolats helt. Om det behövs kan processen upprepas tills blockeringen är helt borta.


Stamspolning är en effektiv metod för att rensa ut stopp och blockeringar i avloppssystemet. Det är också viktigt att påpeka att stamspolning ska utföras av professionella, utbildade och erfarna tekniker, eftersom det kan vara farligt och skada rören om det inte görs på rätt sätt. Hör med ett proffs, hör med oss!

Senaste inläggen

Kontakta oss

Oskar & Johan
Projektledare

Telefon: 08-502 48 637
info@stockholm-rormokare.se

Vill du bli kontaktad?